Kamutamba 2.0 - Chicken project

Om het voortbestaan van de Kamutamba projecten te verzekeren gedurende de volgende jaren hebben we ook reeds enkele nieuwe stappen gezet. In Zambia werd een beheerraad in het leven geroepen waarin Stijn en Katleen samen met de lokale partners zullen zetelen en toezien op de transparante uitbating van guesthouse en kiosk en zullen adviseren over de opzet van nieuwe landbouwprojecten.

De dagelijkse leiding van het guesthouse is sinds kort in handen van Tobias Lubasi, een zeer enthousiaste Zambiaanse jongeman met een opleiding hotel en toerisme management.

Bram Vandewalle, een zeer gemotiveerde jonge bio-ingenieur uit Aalter met een groot hart voor Afrika, zal door de vzw Kamutamba ondersteund worden om in de schoot van het Kamutamba guesthouse en in samenwerking met het ziekenhuis ter plaatse een nieuw kippenproject verder uit te werken en onderzoek te doen naar de leefbaarheid en haalbaarheid van andere landbouw activiteiten.

De voorbije jaren hebben Stijn en Katleen uitgebreid kunnen experimenteren met het kweken van leg- en vleeskippen. We hebben ondertussen een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant gekregen om een professioneel broedhok voor kuikens te bouwen. We willen een kippenproductieketen op poten zetten. Het hele proces van kippenvoeding produceren, tot kweken, tot het verkopen van volgroeide kippen. Het is nu aan Bram om dit project verder uit te bouwen. Naast extra inkomsten voor het hospitaal genereren via de verkoop van eieren en kippen is het ook de bedoeling om de lokale bevolking, voornamelijk vrouwen, te betrekken bij het project. Kamutamba zal deelnemers aan het project voorzien van kuikens, kippenvoer, medicatie en opleiding. Van zodra de kippen eieren leggen of klaar zijn voor de verkoop zal Kamutamba de deelnemers begeleiden bij de zoektocht naar een goeie markt voor hun producten. 

Het nieuwe kippenproject zal dus helemaal uitgevoerd en geleid worden door vrouwen uit de regio. Het is een nieuwe inkomsten genererende activiteit om de tewerkstelling van vrouwen in de regio rond Ibenga te stimuleren. Hierbij ligt de nadruk dus op tewerkstelling, onderlinge handel en empowerment, zodat de vrouwen dit project helemaal zelfstandig laten draaien.

Dit alles nog steeds met hetzelfde doel: duurzame financiële ondersteuning voor patiëntenzorg in het St. Theresa Missie hospitaal en creëren van tewerkstelling en economische ontwikkeling voor de bevolking van Ibenga, Zambia.


Subscribe to our newsletter

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x