Toekomst

In 2019 gaat er een en ander veranderen voor het Kamutamba Project in Ibenga. Wij gaan een nieuwe uitdaging aan in Zambia, maar blijven het Kamutamba Project een warm hart toedragen. VZW Kamutamba blijft verantwoordelijk voor de globale opvolging van het project, maar de dagelijkse leiding wordt overgedragen aan nieuwe vrijwilligers. Graag geven we jullie nog even mee waarom we zijn begonnen met het Kamutamba Project, wie er beter van wordt en waarom we er graag nog vele jaren mee doorgaan.

Het Kamutamba Project is voortgekomen uit de noden van het St. Theresa’s Mission Hospital in Ibenga (Zambia). Zo is het Kamutamba Guesthouse er gekomen op vraag van het ziekenhuis, om meer inkomsten te genereren voor patiëntenzorg. Doorheen de jaren hebben wij hier een wederzijdse vertrouwensband kunnen opbouwen (wat niet altijd zo evident is met dit soort projecten in Afrika) en zijn we meer en meer overtuigd geraakt van het harde en nuttige werk dat hier wordt geleverd. Dikwijls in zeer moeilijke omstandigheden en met beperkte middelen. We zijn zelf meer dan eens direct geconfronteerd met de harde realiteit van armoede en de bijkomende problemen in de gezondheidszorg, maar ook met de dankbaarheid voor alles wat wel gerealiseerd kan worden en de prangende wil op beterschap. Na 6 jaar vrijwilligerswerk zijn we aan onszelf en vooral onze dochter verplicht om de komende jaren wat meer aan onze eigen (financiële) toekomst te denken, maar de mensen in Ibenga laten we niet in de steek...

Het Kamutamba Project blijft dus voortbestaan! De noden van het ziekenhuis blijven groot en er is nog een hele hoop werk te verrichten vooraleer de lokale bevolking hier kan genieten van de degelijke gezondheidszorg waarop zij evenveel recht hebben als wijzelf. Het Guesthouse draagt zijn steentje al bij, maar er kan nog veel meer verwezenlijkt worden. Ook al zullen wij het dagelijks management niet meer op ons nemen, wij blijven dit project in ons hart dragen en hopen het zelfs uit te breiden. Er is nog heel veel potentieel in Ibenga om dit project te doen groeien en de lokale bevolking nog meer te helpen.

Wij zien een verandering in het dagelijks beleid of een volledig afgewerkt guesthouse niet als een eindpunt maar eerder als een opportuniteit. Nieuwe mensen brengen frisse ideeën, andere netwerken en hernieuwde motivatie. Het feit dat we het guesthouse hebben kunnen realiseren is een mooi visitekaartje en een sterke basis om op verder te bouwen. Wij engageren ons graag nog vele jaren met een open blik naar de toekomst en met veel zin en motivatie om het hier allemaal nog mooier te maken.

Een landbouwproject is één van deze nieuwe initiatieven die mede wordt gedragen door het ziekenhuis. Zij zijn vragende partij om het omringende braakliggende land rond het Kamutamba Guesthouse om te vormen tot een sociaal-economisch landbouwbedrijf. Een degelijk en professioneel uitgewerkt landbouwproject heeft winstgevend potentieel in dit gebied (cfr. marktanalyse door studenten van de KULeuven en onze eigen ervaringen met wat we op dit vlak reeds gerealiseerd hebben). De Kamutamba Farm zal naast het creëren van werkgelegenheid en kennisoverdracht ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis in Ibenga.

Wij kijken er alvast naar uit om dit mooie verhaal met Aart en Laura verder uit te werken en een duurzame toekomst te geven!


Samen met een heel wat geïnteresseerden keken Stijn en Katleen in de Sportoase terug én vooruit.
Vanwaar komen we? Waar staan we nu? En waar gaan we naartoe met het Kamutamba Project?
Bedankt aan alle luisteraars en de blijvende steun voor Kamutamba Project!
Kon je er niet bij zijn? Kijk dan even mee.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x